Autoškola Vatmar

Dražen Šimunić

Godina rođenja:
Instruktor: A kategorija, B kategorija, BE kategorija, C kategorija, CE kategorija
Instruktor od:
Vozilo koje koristi: MERCEDES KAMION
Broj telefona:

Mercedes kamion + CE kategorija (priključno vozilo)